Zakładam się wstępnie do ograniczenia konieczności.

Sign In or Register to comment.